NGHỆ THUẬT ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)
3.000.000đ
1.000.000đ

KHOÁ TRAINING & COACHING ĐỒNG HÀNH - PHẦN COMBO NỀN TẢNG

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)

2.000.000đ

"COACH THE COACH" - HUẤN LUYỆN NHÀ HUẤN LUYỆN (CTC)

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)

40.000.000đ

KHOÁ HỌC "HƠI THỞ VÀ CUỘC SỐNG"

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)

80.000.000đ

THIỀN KIM CANG

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)
9.000.000đ
3.000.000đ

NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (QTCĐ)

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(1)

10.000.000đ

Các gói khóa học

COMBO NÂNG CAO 2

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

100.000.000đ
35.000.000đ

COMBO NÂNG CAO 1

Combo 5 Khóa học

Giảng viên: 1

64.000.000đ
22.400.000đ

COMBO NỀN TẢNG

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

40.000.000đ
14.000.000đ