KHOÁ TRAINING & COACHING ĐỒNG HÀNH - PHẦN NÂNG CAO 1

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)

12.000.000đ

UAS COACHING - "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH KHÔNG THỂ CẠNH TRANH"

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(1)

360.000.000đ

NGHỆ THUẬT TỰ DO TÀI CHÍNH - ART OF FINANCIAL FREEDOM (AFF)

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(1)

24.000.000đ

ĐỊNH VỊ CHUYÊN GIA BẰNG VIẾT SÁCH

Nhà Huấn Luyện TẠ MINH TRÃI

(0)
30.000.000đ
27.000.000đ

Các gói khóa học

COMBO NÂNG CAO 2

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

100.000.000đ
35.000.000đ

COMBO NÂNG CAO 1

Combo 5 Khóa học

Giảng viên: 1

64.000.000đ
22.400.000đ

COMBO NỀN TẢNG

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

40.000.000đ
14.000.000đ